Základní škola a mateřská škola Měčín - p.o.

Úvod

Informace

Dokumenty
ŠVP
Zprávy ze školy
Mateřská škola
Školní družina
Historie školy
Současnost
Projekt
Školská rada
Děkujeme
Perličky
Školní jídelna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty


Dokumenty ke stažení

Žádost o uvolnění

Žádost o uvolnění z předmětu

Žádost o přijetí, přestup z jiné školy

Odhlášení žáka ze základní školy

Žádost o vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o ukončení vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu

Údaje do matriky, informace o žákovi

Přihláška k docházce do školní družiny

Přihláška ke stravování

Žádost o podávání léků

Žádost o vydání opisu/stejnopisu vysvědčení

Žádost o ukončení docházky do mateřské školy

Žádost o ukončení docházky do školní družiny

 

Dokumenty

Informace o škole

Informace o provozu podatelny

Plán práce na školní rok 2016/2017

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program mateřské školy

 

Řády

Školní řád základní školy

Provozní řád základní školy

Školní řád mateřské školy

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní družiny

Provozní řád pro areál školního hřiště

 

Směrnice

Směrnice k zajištění bezpečnosti a zdraví žáků

Směrnice o podávání informací

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o vydávání opisů a stejnopisů vysvědčení

Směrnice o finančním zabezpečení zájmových kroužků

Směrnice o školním stravování

Směrnice o stravování cizích strávníků

Směrnice o úplatě za školní družinu

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Směrnice pro užívání tělocvičny; Příloha

Směrnice o užívání sportovního zařízení

 

Klasifikační řád

Pravidla hodnocení a zásady klasifikace žáka základní školy

Zásady klasifikace

Podklady klasifikace

Hodnocení chování

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou praktického zaměření

Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

Klasifikace a hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Výchovná opatření

Komisionální a opravné zkoušky

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2009/2010

 Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2008/2009

 Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy ve šk. roce 2006/2007

 

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva z inspekce konané ve dnech 4., 10. a 12. dubna 2012

Inspekční zpráva z inspekce konané ve dnech 3. - 4. října 2007

 

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy (2010)

Vlastní hodnocení školy (2007)

 


Poznámka:

Jednotlivé soubory jsou buď ve formátu .doc, pro jejich otevření potřebujete textový editor, např. Word nebo ve formátu .pdf, k jejich prohlížení potřebujete prohlížeč, který tento formát podporuje, např.: AdobeAcrobat Reader.

 

 

Tel.: 376 395 107 nebo 739 023 726, mail.: reditelka@zsmecin.cz