Základní škola a mateřská škola Měčín - p.o.

Úvod

Informace

Úřední deska

Školská rada

Organizace šk. roku

Předměty a kroužky

Rozvrhy hodin

Pomůcky

Zaměstnanci

Plánek

Kronika

Dokumenty
ŠVP
Zprávy ze školy
Mateřská škola
Školní družina
Historie školy
Současnost
Projekt
Školská rada
Děkujeme
Perličky
Školní jídelna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školská rada


Složení:

 

 

 

Zástupci města:

Marek Šimek

Ing. David Tumpach

 

Zástupci rodičů:

Olga Sládková

Jaroslav Benda

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Michaela Šustáčková

Mgr. Jana Rábová

 

Mezi hlavní úkoly Školské rady patří:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

  •  schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

  •  schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

  •  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy


 

Dokumenty

 

Jednací řád

 

Jednací řád

 

Zápisy z jednání

 

Školní rok 2016/2017  
20. března 2017  
28. listopadu 2016  
30. srpna 2016  
   
Školní rok 2015/2016  
25. března 2016  
9. listopadu 2015  
15. října 2015  
   
Školní rok 2014/2015  
11. března 2015  
18. listopadu 2014  
6. října 2014  
   
Školní rok 2013/2014  
25. února 2014  
14. listopadu 2013  
29. srpna 2013  
   
Školní rok 2012/2013  

11. února 2013

 

19. listopadu 2012

 

17. září 2012

 

 

 
Školní rok 2011/2012  

11. června 2012

 

26. března 2012

 

6. února 2012

 

6. prosince 2011

 

 14. září 2011

 

 

 
Školní rok 2010/2011  

  9. února 2011

 

  15. listopadu 2010

 

  15. září 2010

 

 

 

Školní rok 2009/2010

 

9. února 2010

 

5. listopadu 2009

 

31. srpna 2009

 
   

Školní rok 2008/2009

 

26. února 2009

 

29. září 2008

 
   

Školní rok 2007/2008

 

30. srpna 2007

29. listopadu 2007

 
   

Školní rok 2006/2007

 

20. září 2006

15. února 2007

 

 
   

Školní rok 2005/2006

 

31. srpna 2005

20. prosince 2005

9. února 2006

   
   

Školní rok 2004/2005

 

10. září 2004

24. března 2005

 
   

Školní rok 2003/2004

 

27. května 2004

 

 

 

Tel.: 376 395 107 nebo 739 023 726, mail.: reditelka@zsmecin.cz