Základní škola a mateřská škola Měčín - p.o.

Úvod

Informace

Dokumenty
ŠVP

Zprávy ze školy

Mateřská škola
Školní družina
Historie školy
Současnost
EU peníze školám
Projekt
Školská rada
Děkujeme
Perličky
Školní jídelna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU peníze školám


Název příjemce: Základní škola a mateřská škola Měčín - p.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3634

Název projektu: Ke klíčovým kompetencím společně

Datum zahájení realizace: 1. července 2012


2. monitorovací období

17. srpna 2013

I v průběhu 1. pololetí roku 2013 pokračovala na naší škole realizace projektu, v červenci byla kontrolním orgánem schválena 2. monitorovací zpráva. Ve školním roce 2012/2013 vytvořili pedagogové zapojení do projektu všechny povinné digitální učební materiály (DUM), tyto DUMy byly ověřeny ve výuce a uloženy na společné uložiště, které je přístupné všem pedagogům školy, díky tomu budou využívány při výuce i v následujícím školním roce, a to i v případě, že daný předmět bude vyučovat jiný učitel.

Pedagogové se také průběžně zúčastňovali různých školení. Pro úspěšné ukončení realizace projektu zbývá jen účast na školeních, která se měla konat v letošním školním roce a z různých důvodů se neuskutečnila, některá byla přeložena na následující období nebo jsme zvolili jiná.


Interaktivní tabule

1. června 2013

Fotogalerie

Díky projektu EU peníze školám byly na začátku letošního školního roku zakoupeny 3 interaktivní tabule a 3 vizualizéry, které se hojně využívají při hodinách, učitelé díky nim ověřují vytvořené digitální učební materiály, žáky takovéto hodiny více baví, rádi pracují u tabule. Na škole jsou tak díky projektům vybaveny všechny kmenové učebny interaktivní technikou, proto je její využití velmi dostupné, odpadá složité stěhování třídy do učebny s interaktivní tabulí, tuto techniku lze tak využívat běžně, a to i na část vyučovací hodiny. Tabule jsou ozvučeny, na počítačích u tabulí je dostupný internet, je tedy možno je využít například pro vysvětlení některého slova, ukázání obrázku nebo vysvětlení problému, na který se narazí přímo při hodině.


Realizace projektu v roce 2013

28. dubna 2013

Také v letošním roce pokračuje na naší škole realizace projektu EU peníze školám. Pokračuje tvorba interaktivních materiálů, které jsou ihned jejich tvůrci ověřovány ve výuce a ukládány na společné uložiště přístupné všem učitelům školy. Na počátku roku jsme odevzdali první monitorovací zprávu, která byla schválena poskytovatelem dotace.

V průběhu dubna se pedagogové zapojení do projektu zúčastnili školení, které pořádalo KCVJŠ v Plzni, jednalo se o den učitelů ruštiny a školení pro práci s programem ChemSketch, tento nástroj umožňuje tvorbu vzorců chemických sloučenin, a to i v podobě 3D. Zkušenosti z těchto školení využijí učitelé při tvorbě interaktivních materiálů.


Tvorba učebních materiálů

4. listopadu 2012

V současné době pokračuje realizace projektu Ke klíčovým kompetencím společně. Pedagogové školy tvoří interaktivní digitální učební materiály, tzv. DUMy, které ihned ověřují ve výuce. Po ověření je upraví do konečné podoby a uloží na společné uložiště, kde jsou k dispozici i dalším pedagogům školy. DUMy tvoří jeden z výstupů projektu.

Další aktivitou, která probíhá v rámci realizace projektu, je účast pedagogů na různých školeních, kde se seznamují s dalšími možnostmi využití zakoupené interaktivní techniky při výuce. Po úvodním školení pro práci se softwarem SmartNotebook na konci srpna, kterého se zúčastnili všichni učitelé, bylo další akcí akreditované školení pro práci s programem Geogebra, které pořádalo KCVJŠ v Plzni. Jedná se o volně šiřitelný software, využitelný především při výuce matematiky. Tohoto školení se zúčastnili tři učitelé školy.

Zařízení zakoupené z finančních prostředků projektu je hojně využíváno při všech vyučovacích hodinách a bylo velmi kladně přijato i žáky školy, které práce na interaktivní tabuli baví. Dokladem jejich zájmu jsou i přestávky, kdy zkoušejí, co všechno tohle zařízení umí.


Zařízení

31. srpna 2012

Fotogalerie

V průběhu měsíce srpna byly do tří tříd prvního stupně nainstalovány interaktivní tabule na pylonech, které jsou výškově stavitelné. Všechny tabule jsou ozvučené. Součástí dodávky byly také tři vizualizéry, které jsou připojeny k tabulím. Vizualizér je zařízení, které umí zobrazit předměty položené na stole na plochu interaktivní tabule, takto se dají zobrazovat texty, obrázky, přírodniny apod. Čtyři pedagogové  školy obdrželi notebooky, zakoupené z prostředků projektu, to jim usnadní tvorbu digitálních učebních materiálů, které tvoří jeden z výstupů projektu.


Školení SmartNotebook

29. srpna 2012

Ve středu 29. srpna proběhlo školení pedagogů pro práci se softwarem SmartNotebook, který je určen pro tvorbu interaktivních prezentací pro práci s interaktivní tabulí. Součástí školení bylo zopakování základů práce s programem a jeho všemi součástmi, včetně SmartResponse. Důležitou součástí školení bylo seznámení s novou verzí toho programu, se změnami a vylepšeními nové verze oproti staré.


Školení

24. srpna 2012

Ve středu 29. srpna proběhne školení pro práci se softwarem SmartNotebook, který slouží k tvorbě interaktivních prezentací, jedná se o hlavní program, pomocí kterého je možno vytvářet prezentaci pro práci s interaktivní tabulí. Tento program je všem učitelům již důvěrně známý a půjde tedy o jakési opakování.


Interaktivní technika ve škole

24. srpna 2012

V rámci realizace projektu budou učitelé tvořit digitální učební materiály, tzv. DUMy, které ověří ve výuce. Cílem je zavést do výuky v rámci inovace využívání interaktivní techniky při vyučování. Někteří učitelé školy, se již zapojili do jiného projektu z peněz Evropské unie, tento projekt Rozvoj interaktivních způsobů výuky ve škole skončil 30. června 2012. Na něj pak projekt EU peníze školám navazuje, učitelé budou nadále pokračovat v zavádění interaktivní výuky do vyučování. Za prostředky projektu byly zakoupeny tři interaktivní tabule, které byly nainstalovány v průběhu letních prázdnin do dalších třídy. Díky těmto dvěma projektům máme nyní ve škole v každé třídě interaktivní tabuli nebo interaktivní systém, ke všem tabulím je také připojen vizualizér. Učitelé tedy nejsou limitováni učebnou ani stěhováním třídy na některou hodinu a mohou využívat interaktivní zobrazovací zařízení při každé hodině i na její část.


Úvodní informace

1. července 2012

Realizace projektu EU peníze školám začala na naší škole 1. července 2012. Cílem projektu je zjednodušit základním školám získávání  evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž základě získají dotaci.

Oficiální web projektu EU peníze školám >>>.


 

 

 

 

Tel.: 376 395 107 nebo 739 023 726, mail.: zs.mecin@centrum.cz