Základní škola a mateřská škola Měčín - p.o.

Úvod

Informace

Dokumenty
ŠVP
Zprávy ze školy
Mateřská škola
Školní družina
Historie školy
Současnost
Projekt
Školská rada
Děkujeme
Perličky
Školní jídelna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perličky

 

Na školním výletě na hrad Rabí:

Ž.: Kam nás to vezou? Dyť to nemá ani střechu!

 

Uč.: Proč máš ve slově hřebýk tvrdé y:

Ž.: hře je předpona a býk vyjmenované slovo

 

Uč.: Zavřete sešity, ono už stejně bude pršet.

Uč.: Sežerte si sešity.

Zápis na tabuli: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost obsahuje sloní zásobu.

Uč.: Živočišní předchůdci člověka se živili .........
Ž.:  Vědou

Uč.: Co to je regenerace?
Ž.: Příde o ocas a zase doroste.

Ž.: Máme v té větě vyznačit i divotvorné r? (slabikotvorné)

Uč.: Kmeny obývající naše území v dávných dobách ........................
Ž.: Narkomané a Kelti.

Ž.: Včely nám dávají med, vosk a protokol.

Ž.: Stupňování příslovce dobře: nedobře - dobře - zadobře

Uč.: Jaký je rozdíl mezi kohoutem a slepicí?
Ž.: Kohout má větší hřívu.

Uč.: To musíš mít moc pěkného psa a je čistokrevný?
Ž.: No, je, blechy nemá!

Ž.: Rozbor stavby slova ZAHRADIT
ZA - předložka
HRAD - kořen
IT - zápona

Ž.: Mein Vater heisst Emil. Mein Onkel ist Debil.

Ž.: Přímý vývin - je vestoje
     Nepřímý vývin - v leže

Uč.: Vytvoř větu na slovo oko.
Ž.: Má oko jako bystříš.

Uč.: Které děje jsou nezbytnou podmínkou života?
Ž.: pohlavní styk

Ž.: Nejhorší známka je ředitelský dudek.

Ž.: Tornádo je když se potká teplej se studeným.

Uč.: Co víte o Kutné Hoře?
Ž.: Narodil se tam Koudelníkův syn.

Uč.: Užijte ve větě slovo rámě. (vysvětleno v předcházející hodině názorně)
Ž.: Dítě je rodičům velké neštěstí a rámě.
Ž.: Džentlmen podal dámě rámě.

Uč.: Doplň slova opačného významu
Ž.: KAMARÁD - kamarádka
     VÝBORNĚ - nedostatečně

Uč.: Nahraď chybné slovo správným: KLÍT není příliš slušné.
Ž.: BLÍT ...........

1. třída
Uč.: Děti, znáte nějaké jméno, které se může říci dvěma slovy? Například Josef - Pepík, ...
Ž.: Paní učitelko, můj tatí je Honza a mami mu říká Jéňo nebo taky TY VOŠOUCHU!

Uč.: K čemu se používá roztok modré skalice?
Ž.: K reinkarnaci dřeva.

Hodina matematiky, příklady na podobnost trojúhelníků. Jak lze z délky  stínu  vypočítat výšku stromu.
Uč.: Uděláme si náčrtek. Máme dvoumetrovou tyč, ......
Ž.: To se mi sem nevejdééé!!!

Uč.: Dnes budeme probírat 4. slovesnou třídu.
Ž.: Dyť chodíme do osmičky.

Z domácího úkolu na skloňování cizích slov:    Mezi jednobuněčné orgasmy patří prvoci.

3. třída na výletě - autobus projíždí kolem stáda pasoucích se krav.
Ž.: Hele, koně! Ale takhle strakatý jsem je ještě neviděl!

Uč.: Jak se dostali běloši a černoši do Ameriky?
Ž.: Běloši na lodích, černoši z nich vznikli opálením.

Výlet 1., 2. a 3. třídy. Na louce se pase stádo jalovic.
Uč.: Podívejte se, jalovice.
1. žákyně: To nejsou jalovice, ale krávy.
2. žákyně vysvětluje: Hele, jalovice, to jsme jako my, paní učitelky jsou velký krávy a pan řidič je vůl.

3. třída, pohádkové bytosti
Sněhurka, Karkulka, Kurvínek

Stupňování přídavných jmen:
VESELÝ - šťastný - nejšťastnější
MALÝ - drobný - nejdrobnější
DOBRÝ - výborný - nejlepší
MALÝ - větší - největší
DOBRÝ - lepší - výborný

1. třída
Uč. Odkud k nám jde elektrický proud?
Ž: Od pana Boříků.

 
 

Tel.: 376 395 107 nebo 739 023 726, mail.: zs.mecin@centrum.cz